Rioolrenovatie & relining

Rioolrenovatie, ook wel relining genoemd, is het inwendig renoveren van bestaande leidingen. Het is een alternatief voor het compleet vernieuwen van leidingen. De aanleiding van rioolrenovatie is vaak stank, lekkage of verstopte leidingen.

Met onze geavanceerde apparatuur zijn we in staat om aan de binnenzijde van de leidingen renovatiewerkzaamheden te verrichten. In bestaande leidingen zetten we een robot in om plaatselijk of in z’n geheel freeswerkzaamheden te verrichten. Op deze manier voorkomen we breek- en sloopwerk aan bijvoorbeeld een badkamer of toilet. Ook de vloeren en bestratingen blijven door relining volledig intact.

  • Bijna geen breekwerk nodig
  • Kan vanuit buiten de woning
  • Beperkte schade aan vloeren en bestratingen

Contact ons

24/7 service

077 476 24 43
Afspraak maken

Snelle aanpak

Rioolrenovatie is een snelle aanpak. Bij rioolrenovatie is de overlast minimaal waardoor de renovatie sneller verloopt.

© 2024 - Storm Service Rioolspecialist
Created by LR Internet